ספר המצפה על הרמב”ם ב

SKU:88532

Original: $12.00 Add to Cart


Product Description
עיונים, פירושים וחידושים על הרמב”ם הלכות קריאת שמע, משיעורים שנאמרו במשך עשרות בשנים על ידי הרב משה צבי פולין, נשיא לשעבר של הסתדרות הרבנים באמריקה.

Author:הרב משה צבי פולין
Type:Hardcover
Write Review