בצל משכיות הכסף

SKU:97350

Original: $12.00 Add to Cart


Product Description
ביאור אגדות חז"ל על כל מעשה שבדברי הגמ' בעיון ובמחשבה, בדרך הלימוד ע"פ יסודות נאמנים מרבותינו גדולי הדורות ראשונים ואחרונים על מסכת ברכות

Author:ר' יוסף רייכנברג
Type:Hardcover
Write Review