אין שלום גארטן In Shalom Gurten - The Garden Of Peace in Yiddish

SKU:78229

Original: $11.99 Add to Cart


Product Description
נעמט אַ שפּאַציר דורך אַ דילייטפאַל און רעפרעשינג גאָרטן, ווי באַרוט געדאנקען, בארויגונדע רייד, און בריליאַנט אינהאלט קומען צוזאם. דאס אויג-עפענדע בוך, געשריבן נאָר פֿאַר מענער, איז דער ערשטער פון זייַן מין. דירעקט, ערלעך, און פּראַקטיש, עס באשרייבט די אמת'דיגע וועג צו שלום צווישן אַ מאַן און פרוי. עס איז נישטא קיין אַראָפּ-דריקונג, קיין זעלבסט-גערעכטיקייט, און קיין צוויידייַטיקייַט אין די בלעטער. אַנשטאָט, די שיינינג ליכט פון אמת געמישט מיט די ספּאַרקלינג רוף פון האָפענונג, מאכן די לייענען פון דעם בוך אַ לעבן-טוישענדע עקזפיריענץ. אין שלום גארטן דורך הרבֿ שלום אַרוש איז געווארן אַן בעסטער-סעלער איבערנאַכט אין ישראל. דאס איז אַן וואונדערבארע תענוג'פולע און פּראַקטישע בוך פֿאַר מענטשן וואָס ווילן צו זייַן דער נאן וואס געווינט. אַן אַלט וועלט'ס-ווערטל זאגט אַז געווינערס דאַרפֿן נישט קיין תירוצים פארוואָס זיי האבן געווינען די שפּיל, נאָר דער פארליערערס זענען פול פון תירוצים פארוואָס זיי האבן פאַרלאָרן דעם שפּיל. דאס בוך וועט פֿאַרבעסערן דיין שלום בית, בלינ"ד. סיי צי איר האט שוין חתונה געהאט פאר א וויילע אָדער איר הויבט נאָר יעצט אן, די גארטן פון שלום וועט אין גיכן ווערן דיין טראסטבארע באַגלייטער.

Author:Reb Shalom Arush
Type:Softcover
Write Review