רבותינו שבדרום

SKU:94733

Original: $12.00 Add to Cart


Product Description
תולדות שמשון פרקים וקוים לדמותם של איש האשכולות, האדם השלם, רב ק"ק אופקים ת"ו, הגאון החסיד והצדיק רבי שמשון דוד פינקוס זצוק"ל בעל ה"שערי תפילה", ורעייתו הרבנית הצדקת והצנועה, אם בישראל מרת חיה מינדל ע"ה ותולדות חיים: לקט שביבי אור עובדות והנהגות אוסף מאמרים וקוים אשר נעבדו ונערכו על דמותו הגדולה של מרן רבינו רבי חיים קמיל זצוק"ל ראש ישיבת אופקים. הדברים נלקטו, עובדו ונערכו בסגנון בהיר וברור ומקנים לאדם יסודות ודרכים רבות לזות לעבודת ה' אמיתית.

Author:
Type:Hardcover
Write Review